Broj posjeta:
831
LLP PRIPREMNI POSJETI

Pripremni posjeti jedna su od aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje koje se proteže kroz sve sektorske programe (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Grundtvig), s ciljem uspostavljanja kontakata, pronalaženja odgovarajućih međunarodnih partnera i pripreme budućeg projekta.

Pripremni posjeti se odvijaju unutar programskih godina:

Prijave za programsku godinu 2011. su završene, a za programsku godinu 2012. su otvorene.


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,