Broj posjeta:
21125
ERASMUS

 Vrste Erasmus mobilnosti za studente
 
  1. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka - SMS (3 - 12 mjeseci) - uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).  
  2. Stručna praksa za studente - SMP (3-12 mjeseci) - ako je dio nastavnog programa. Ako nije dio nastavnog programa matični fakultet mora posebno odobriti praksu.
  3. Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3-12 mjeseci po aktivnosti) - uz uvjet da  se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se 2 aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.
Tijekom studija (uključuje sva 3 stupnja: preddiplomski, diplomski, doktorski studij) studenti mogu samo jednom (1x) ići na mobilnost studijski boravakjednom (1x) stručnu praksu.
Trajanje mobilnosti studenata može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci.
Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na svoje matično sveučilište i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.
Erasmus studenti bez financijske potpore (zero-grant): Imaju ista prava kao Erasmus studenti ali ne dobivaju financijsku potporu (ne plaćaju školarinu). Ne mogu se tijekom studija dvaput prijaviti za studijski boravak/stručnu praksu.
 
1. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
Stipendija uključuje:
·        oslobađanje plaćanja školarine na stranome sveučilištu
·        novčanu potporu (pokriva samo dio troškova života). 
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Moguća je i dodatna stipendija/financiranje za sudjelovanje u Erasmus intenzivnom tečaju stranog jezika (EILC) - priprema za studijski boravak ili stručnu praksu - samo početni i srednji stupanj jezika, za manje poznate jezike (ne za jezike: engleski, njemački, francuski, standardni španjolski).
Prijava 
Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Natječaj se u pravilu raspisuje 1 x godišnje (6 mj. unaprijed) za sljedeću ak.godinu.
Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma moraju odabrati kolegije koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati. Stoga se pri izboru stranog sveučilišta i kolegija trebaju konzultirati s ECTS-koordinatorima.
 
Odabir kandidata
Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata je:
  • pismo motivacije
  • akademski uspjeh
  • poznavanje engleskog/stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu (detaljnije)
Kontakt:
Maja Grđan
 
tel.: 4698-106;
uredovno vrijeme za studente:
PON, SRI, PET 9:30 - 11:00
UTO, ČET 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8
 
 
 

Računanje dužine studijskog boravka na stranom sveučilištu - napomena!

Ugovor o financiranju studijskog  boravka potpisan na: Stvarni boravak potreban za financiranje tog broja mjeseci:
3 mjeseca 3 puna mjeseca (ni dan manje!)
4 mjeseca 3 mjeseca i 16 dana
5 mjeseci 4 mjeseca i 16 dana
6 mjeseci 5 mjeseci i 16 dana
... ...
Izračun se vrši prema datumima na potvrdama o dolasku/odlasku (Confirmation of Arrival and Departure) koje izdaje strano sveučilište, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

2. Stručna praksa za studente

ERASMUS Mobilnost studenata – stručna praksa – akademska godina 2012./2013.
 

Program ERASMUS je potprogram Programa za cjeloživotno učenje (LLP – Lifelong Learning Program). Jedna od aktivnosti koju ovaj program pomaže je mobilnost studenata visokoobrazovnih ustanova u svrhu obavljanja stručne prakse od 3 do 12 mjeseci, u državi članici EU.

Razdoblje u kojem se može provoditi aktivnost: 1.6. 2012. – 30.09.2013.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu studenti Sveučilišta u Zagrebu koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska i Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.  Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu i taj status su dužni zadržati tijekom cijelog boravka na stručnoj praksi. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.
Dodatni su uvjeti motiviranost studenta, svrhovitost prakse za njegov studij (sadržano u dokumentu Training Agreement) te znanje jezika zemlje u koju odlazi na stručnu praksu, odnosno jezika na kojem će se stručna praksa odvijati.

Svaki student ima pravo, za vrijeme studiranja, najviše jedanput otići na Erasmus stručnu praksu i jedanput na Erasmus studijski boravak.
Moguće je i kombinirati stručnu praksu i studijski boravak. U tom slučaju student se prijavljuje za studijski boravak, a uz Learning Agreement potpisuje se i Training Agreement.

 

Gdje je moguće obavljati Erasmus stručnu praksu?

- u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, i to isključivo u državama članicama EU.

 

Gdje nije moguće obavljati praksu?

- u zemljama koje nisu članice EU
- europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
- ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
- diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima).

Napomena:
Stručnu praksu moguće je obavljati u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student kroz stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj.

 

Priznavanje stručne prakse:

Sastavnica Sveučilišta je dužna priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Training Agreement koji prije početka razdoblja mobilnosti potpisuju student, sastavnica i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava, ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, sastavnica studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena.


Financiranje:

Financijska potpora studentima za ak. god. 2012./2013. iznosi 400, 450 ili 500 eura mjesečno ovisno o zemlji u kojoj će se praksa obavljati (detalji u tekstu natječaja), a financira se najviše 6 mjeseci boravka.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti čiji se boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici najviše jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.
Studenti mogu imati status Erasmus studenta i ako ne primaju financijsku potporu iz Erasmus sredstava (tzv. zerogrant studenti).

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

 

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije
 

Postupak:

Studenti se prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Prije same prijave studenti moraju kontaktirati ciljnu ustanovu/tvrtku, te od budućeg poslodavca dobiti prihvatno pismo (Acceptance Confirmation) u kojem se potvrđuje mogućnost obavljanja  stručne prakse u željenom periodu.

Odabrani kandidati sklapaju Training Agreement (Ugovor o provedbi stručne prakse). Ovaj dokument potpisuju student, ECTS koordinator sastavnice i tvrtka/ustanova u koju student odlazi. Sastavni dio obrasca je radni program koji uključuje opis rada, dužnosti studenta, očekivano znanje, vještine i kompetencije koje se od njega/nje očekuju po završenoj praksi te plan monitoringa i evaluacije. Uz to se prilaže i Quality Commitment koji sadržava principe European Quality Charter for Mobility.

 

Kako pronaći praksu:

Student može stručnu praksu pronaći sam ili uz pomoć mentora na fakultetu/akademiji.Intenzivni tečajevi jezika:

Student, nakon što bude odabran za odlazak na stručnu praksu, može pohađati intenzivni tečaj stranog jezika. Ovi tečajevi namijenjeni su studentima koji odlaze na mobilnost u države u kojima se govore manje poznati jezici. Studenti s intenzivnim jezičnim tečajevima započinju prije samog početka stručne prakse kako bi stekli jezičnu kompetenciju potrebnu za snalaženje u stranoj državi. Dužina intenzivnog jezičnog tečaja može iznositi najmanje 2, a najviše 6 tjedana. Intenzivni tečaj mora uključivati 60 školskih sati tj. najmanje 15 školskih sati po tjednu.

Intenzivni tečajevi jezika održavaju se u državama: Belgiji (tečaj flamanskog), Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Španjolskoj (baskijski, katalonski, galicijski, valencijski).

 

 

Postupak prijave:
 

 
Kontakt:
Ružica Bruvo
tel: 01/4698 - 107
 

 

Općenito o Erasmusu

Povratak na Mobilnost studenata

 

 

 

 

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,