Broj posjeta:
4368
PRAKTIČNE INFORMACIJE

 

U ožujku 2010.god. na snagu je stupio Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti - molimo studente i profesore da konzultiraju Pravilnik za pitanja vezana uz mobilnost: potpisivanje ugovora o učenju, priznavanje kolegija, prava i obveze osoba u mobilnosti.
 
Priznavanje kolegija
Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju (Learning Agreement). Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin. Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova stipendistu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu. Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika. Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac potpisuje ECTS-koordinator i/ili prodekan za nastavu. Stoga student prije odlaska na studentsku razmjenu mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom na matičnome fakultetu izabrati kolegije koje će pohađati na stranome sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o studiranju.
 
ECTS-koordinatori
 
Svaka je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz redova nastavnika imenovala jednoga koordinatora za ECTS. Rad koordinatora za ECTS sa sastavnica Sveučilišta usklađuje prof. dr. sc. Zdenko Kovač, koordinator za ECTS Sveučilišta u Zagrebu. Zadaće koordinatora za ECTS jesu: koordinacija izrade informacijskih paketa, koordinacija akademske suradnje sa stranim partnerima, osiguravanje pravilne primjene sustava ECTS-a, posredovanje između studenata i nastavnoga osoblja vezano uz studentsku razmjenu te savjetovanje studenata pri izboru studijskih programa na stranim sveučilištima, savjetovanje i priprema dokumenata za strane studente na Sveučilištu u Zagrebu. 
Stoga se studenti koji žele ići na studentsku razmjenu mogu obratiti koordinatorima za ECTS s pitanjima vezanima uz odabir programa studija na stranome sveučilištu te uz njihovu pomoć ispuniti Ugovor o studiranju.
 
 
Studentska viza
Stipendisti su sami odgovorni za pribavljanje vize u svrhu studiranja. Stipendisti zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrenu dokumentaciju koje konzularni ured zahtijeva, predaju u nadležnome konzularnome uredu u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja prihvatnoga pisma stranoga sveučilišta.
Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
 
Zdravstveno osiguranje
Stipendist je dužan sklopiti zdravstveno osiguranje koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu. Na stranicama stranih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju stranih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na stranome sveučilištu osiguranje za studente na razmjeni. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti osiguranje u nekome od osiguravajućih društava u Hrvatskoj.  
 
Troškovi putovanja
Stipendist sam snosi troškove putovanja, ukoliko u natječaju ne piše drugačije.
 
Ugovor o stipendiranju
Stipendisti koji primaju novčanu potporu od Sveučilišta u Zagrebu sklapaju sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o stipendiranju.
 
Potvrda boravka na stranom sveučilištu

Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan u roku od petnaest dana u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj dolazak na strano sveučilište, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe te obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu: erasmus-student-sms@unizg.hr ili faksirati na broj + 385 1 4698 132. Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak i po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u roku od 15 dana.


Završno Izvješće

Po povratku s boravka u inozemstvu stipendist je obvezan Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu podnijeti izvješće o boravku na stranome sveučilištu. 

  

Za odabrane ERASMUS studente - uz ove navedene informacije studenti obavezno trebaju pročitati i detaljne UPUTE koje se nalaze na web stranici LLP/Erasmus/Studentska mobilnost http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro
 

 

 

Povratak na Mobilnost studenata


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,