Broj posjeta:
17429
ERASMUS

 

Program Erasmus je dio EU Programa za cjeloživotno učenje (LLP - Life Long Learning Programme) osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru potprograma Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Aktivnosti u sklopu Erasmusa:

  • Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja  koja uključuje:

         Mobilnost studenata u svrhu studijskog  boravka (3 - 12 mjeseci)

         Stručna praksa za studente (3-12 mjeseci)

         Mobilnost nastavnog osoblja (održavanje nastave, 1 dan do 6 tjedana)

         Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje, 1 - 6 tjedana)

         Pripremni posjeti

         Intenzivni jezični tečajevi (jezična priprema za studijski boravak ili stručnu praksu u trajanju od 2 do 6 tjedana)

  • Organizacija mobilnosti; Pripremni posjeti

  • Intenzivni programi (kraći obrazovni programi kao ljetne ili zimske škole)

  • Intenzivni tečajevi jezika (organizirani za manje poznate jezike za studente koji dolaze na studij u stranu državu)

  • Multilateralni projekti (projekti razvitka studijskih programa, projekti suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora, projekti modernizacije visokoškolskog obrazovanja, projekti izgradnje virtualnih sveučilišta)

  • Multilateralne mreže (promicanje suradnje i inovacija u specifičnim i u interdisciplinarnim područjima)

  • Popratne mjere (podrška aktivnostima koje pridonose ostvarivanju ciljeva Erasmusa).

     

Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet je da im je odobren dokument pod nazivom "Erasmus Sveučilišna povelja" (Erasmus University Charter – EUC) kojim se jamči da će dotična visokoškolska ustanova provoditi aktivnosti u okviru programa Erasmus u skladu s visokim standardima kvalitete. Hrvatske visokoškolske ustanove po prvi put su mogle sudjelovati u programu Erasmus u akademskoj godini 2009./2010., i to u segmentu individualne mobilnosti studenata (studijski boravak), nastavnog i nenastavnog osoblja.
Sveučilište u Zagrebu posjeduje Erasmus sveučilišnu povelju od 2009. godine.

UNIVERSITY OF ZAGREB

Erasmus ID code: HR ZAGREB01   

Erasmus Charter no:  255154-IC-1-2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1 

Erasmus Policy Statement


U akademskoj godini 2011./12. Hrvatska je postala punopravna članica i sudjeluje u svim ponuđenim aktivnostima Erasmus programa.
 
 
 

Studentska mobilnost

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,