Broj posjeta:
1574
ERASMUS PROJEKTI

Erasmus potprogram omogućava prijavu projekata za:

 

Decentralizirane aktivnosti - prijava Agenciji za mobilnost i programe EU:

1. EIP - Erasmus intenzivni  programi,

2. EILC - Erasmus intenzivni tečajevi jezika,

3. Erasmus Pripremni posjeti.

 

Centralizirane aktivnosti - prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA):

4. Erasmus multilateralne mreže (aktivnost Erasmus Akademske mreže),

5. Erasmus multilateralni projekti,

6. Erasmus popratne mjere.

 

Prije prijave Erasmus projekta, koordinator sastavnice Sveučilišta koji prijavljuje projekt mora imati pisanu suglasnost dekana sastavnice. Ovisno o pravilima projekt može prijaviti sastavnica (decentralizirane aktivnosti) i prijavu potpisuje dekan (uz pismo potpore i odobrenje rektora "endorsement letter") ili prijavitelj mora biti Sveučilište u Zagrebu, te prijavu potpisuje rektor (centralizirane aktivnosti).

 

Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata (nacionalna pravila i rokovi) na internetskoj stranici stranici Agencije za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr

 

Upute za fakultete/akademije Sveučilišta u Zagrebu - Natječaj 2013.

Obrazac "Letter of Endorsment"

Primjer obrasca "Letter of Intent"

  

Nova obavijest:

Objavljen je natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za programsku godinu 2013.

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,