Broj posjeta:
4363
MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI - ERASMUS +

Od 2014. godine kreće novi program naziva "Erasmus +". Svim visokim učilištima će za sudjelovanje u programu "Erasmus +", budućem programu za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji počinje u akad. god. 2014./2015., biti potrebna nova Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)).

SASTAVNICE MORAJU PRIČEKATI OBJAVU OVOG NOVOG MODELA UGOVORA PRIJE OBNAVLJANJA BILATERALNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE  NAKON AKADEMSKE GODINE 2013./2014.

Više informacija o novom programu dostupne su na poveznici Erasmus +.


SKLAPANJE ERASMUS SPORAZUMA

 

LLP / Erasmus bilateral agreements –  2013/14

 Sveučilišni postupak za nove Erasmus bilateralne ugovore/sporazume

i produženje starih postojećih ugovora/sporazuma

 

Mobilnost studenata i osoblja (nastavnog i nenastavnog) se odvija u okviru bilateralnih ugovora između Sveučilišta u Zagrebu i visokoobrazovnih institucija u zemljama koje sudjeluju u programu.

Sveučilište je nositelj Erasmus Povelje (Erasmus Charter) i nosioc je Erasmus ID koda: HR ZAGREB01.

Od 01.12.2011. ugovori se potpisuju na razini pojedinačnih fakulteta /akademija, potpisuje dekan. Fakultet/akademija u određenom roku, 1 originalni obostrano potpisan i pečatiran primjerak ugovora šalje središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Odluka rektora se nalazi ovdje.

Inicijativu za sklapanje ugovora s inozemnim institucijama pokreću pojedinačni fakulteti/akademije (sastavnice Sveučilišta) odnosno njihovi nastavnici. Partnerska institucija mora imati Erasmus povelju i ID code.  

Ugovori se u pravilu dogovaraju 1 godinu dana unaprijed – za sljedeću akademsku godinu. Ako je partnerska institucija suglasna preporučujemo da se ugovor potpiše za nekoliko akademskih godina.  

 

Fakultet/akademija središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, Erasmus koordinatoru dostavlja:

1 originalni obostrano potpisan i pečatiran Erasmus ugovor uz obavezan potpisan popratni dopis od fakulteta/akademije koja šalje ugovor.

ROK ! : poštom/dostavom do 01.studenog (datum primitka!) tekuće ak.godine za sljedeću ak.godinu (npr. do 01.11.2012. za 2013./14.)

Produženje roka nije moguće.

 

Engleska verzija stranice s osnovnim informacijama i rokom za potpis ugovora za partnere: http://international.unizg.hr/relations/cooperations/llperasmus_bilateral_agreements 

  


Ciklus postojećeg Erasmus programa završava u 2013. (2007.-2013.)

Naputak za pripremu, sljedeći ciklus programa i Erasmus sporazume 2013./14._novo rujan 2012 - dodatak!

Popis institucija koje imaju važeću Erasmus povelju (EUC Charter) do kraja ak.god. 2013./14. 


 

 

Sklapanje NOVIH ugovora

 

Nastavno ili nenastavno osoblje članovi fakulteta/akademija zainteresirani za sklapanje novog LLP/Erasmus bilateralnog ugovora odnosno otvaranja novih kontakata ili područja unutar postojećeg ugovora moraju sa partnerskom institucijom ostvariti kontakt, dogovoriti moguću suradnju i finalno poslati potencijalnom partneru i naš predložak ugovora sa upisanim prijedlogom razmjene (partnerska institucija i vama može poslati svoj prijedlog na svom predlošku Erasmus ugovora, to nije problem ako ugovor ima sve potrebne podatke).
 
Erasmus ugovor se potpisuje u minimalno 2 originalna primjerka, ali moguć je i potpis skenom u boji preko emaila - ako se partnerska institucija slaže.
 
Potpuni Erasmus - i inozemni studenti/osoblje dolazi u Hrvatsku na Erasmus = potrebno je da sastavnica ima ponudu kolegija/predmeta koji se izvode na engleskom jeziku kao i za cjelokupan program studija informacije i na engleskom jeziku.
 
Prijedlog ugovora mora sadržavati sljedeće: kontakt osobe, kod (šifra) područja, vremenski period važenja ugovora, stupanj studija, broj studenata/profesora/osoblja, broj mjeseci za mobilnost (uključujući podatke koje se odnose na partnersku instituciju - koja Vam daje partner). Nepotpune ugovore nećemo moći prihvatiti !
 1. Unijeti kontakt osobu na fakultetu/akademiji – ne mora biti ECTS koordinator već poželjno da je i akademski kontakt sa područja koje je dogovoreno koji je zadužen za ugovor (možete upisati i oboje).

 2. Područje = subject area (vidi tablicu u prilogu)

  Obavezno dodijeliti kod (šifru) za dogovoreno područje = kodovi područja su se promijenili (nova tablica u prilogu – napomena: nisu svi nazivi područja ostali isti pa morate konzultirati tablicu da pronađete točno svoje područje ili s partnerom vidjeti kamo bi uključili predloženo područje). Molimo ne dogovarati nepostojeća područja tj. ona koja ne postoje u tablici. Upisujete: novu šifru ili novu i staru šifru (npr. 721 Medicine (formerly / ERA/ 12.1).
 3. Ako dogovarate više područja sa 1 partnerskom institucijom dogovorite 1 skupni ugovor, ne pojedinačne ugovore (i u 1 ugovor možete u kućicu ili posebno uključiti sve departmental contacts), ali tada za svako područje posebno dogovoriti stupanj/broj studenata/osoblja i broj mjeseci/tjedana (molimo izbjegavati dogovor više područja-skupni broj studenata:npr. 3 područja za ukupno 2 studenta). I ako partner dozvoli skupni upis, molim upisujte zaseban broj za svako područje kako je gore navedeno - ali u sitni tekst možete dodati npr. "Number of students between subject areas is flexible, as long as the total student number is not exceeded."
 4. Ispuniti sve rubrike: stupanj studija(level)/država(country)/broj studenata i osoblja te pojedinačan ili ukupan broj mjeseci/tjedana (total number). Studenti: zbroj mjeseci mora odgovarati broju studenata: npr. 3 studenta X 5 mjeseci = 15 mjeseci ukupno (ako piše npr. za 3 studenta 17 mjeseci – to nije dobro-nejasno je na koliko mjeseci svaki student može otići).

 

Molimo vodite brigu da su pravilno unijeti svi traženi podaci i ukoliko ugovor prva potpisuje partnerska institucija.
 

PRODUŽENJE postojećih ugovora
 
Bez izmjena:
Kontakt osoba sastavnice ili nastavna/nenastavna osoba odgovorna za ugovor, šalje partnerskoj instituciji neizmjenjeni prijedlog ugovora i dogovara produženje.
Finalnu verziju prijedloga fakultet/akademija prva potpiše i šalje partneru ili partnerska institucija prva potpiše i šalje fakultetu/akademiji. Jedan original obostrano potpisanog ugovora fakultet/akademija proslijeđuje središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (sastavnica zadržava kopiju).
 
Sa izmjenama:
Kontakt osoba sastavnice ili nastavno/nenastavno osoba odgovorna za ugovor, šalje partnerskoj instituciji izmjenjeni prijedlog ugovora i dogovara izmjene. Kada se izmjene definiraju i prijedlog finalizira slijedi postupak potpisivanja.
Finalnu verziju prijedloga fakultet/akademija prva potpiše i šalje partneru ili partnerska institucija prva potpiše i šalje fakultetu/akademiji. Jedan original obostrano potpisanog ugovora fakultet/akademija proslijeđuje središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (sastavnica zadržava kopiju).
 

 
Posebne napomene:
Važno: sastavnice su dužne voditi vlastitu evidenciju svih svojih potpisanih Erasmus ugovora i u evidenciji imati 1 original/kopiju istih.
 
 *Prije potpisivanja ugovora napravite evaluaciju postojećih ugovora i odlučite što želite produžiti (ako treba) i koja suradnja bi bila važna/prihvatljiva/korisna vama i vašim studentima/osoblju.
 
PRIJE dogovora o suradnji, ili barem u toku dogovora, uputno je da se sastavnica odmah informira o pitanjima važnim za suradnju:
 • da li partnerska institucija ima predmete koji se održavaju na engleskom jeziku ili se sve održava na jeziku te države,
 • postoje li posebni uvjeti za Erasmus studente kao npr. znanje jezika te države,
 • da li su stupnjevi studija fleksibilni npr. da li se vaši BA studenti mogu tamo prijavljivati samo na BA predmete ili možda i na MA predmete ili obrnuto.
 • da li ugovor omogućava fleksibilnost u odnosu na omjer dogovorenog broja studenata i broja mjeseci (npr. dogovoreno 3 studenta, svaki na 10 mjeseci, a vi bi poslali više studenata na manji broj mjeseci).
 • fleksibilnost u odnosu na dogovoreno u ugovoru, u bilo kojem pogledu, se mora provjeriti sa partnerskom institucijom jer neki ne dozvoljavaju nikakvo odstupanje od dogovorenog ugovora (zbog fiksnih kvota incoming studenata ili jednostavno njihovih pravila).
 • moguće je u Erasmus ugovoru dogovoriti uz studijsku mobilnost (SMS) i stručnu praksu studenata na stranom sveučilištu (SMP). Za stručnu praksu nije potreban Erasmus ugovor već ovisi o bilo kojoj instituciji da li će studenta na praksu primiti ili ne, ali kada se radi o sveučilištima neka sveučilišta odmah unaprijed dogovaraju i mogućnost prakse s određenim mentorima, područjem za praksu i brojem studenata koje mogu primiti. Detaljne informacije o stručnoj praksi studenata možete pronaći na: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro

Erasmus bilateralni ugovor za 2013-14 - obrazac

Popis kodova (šifri) područja (subject area)_stare i nove šifre(3 digit system)

Priručnik za šifre područja (Users Manual 1999.)

 

 

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,