Broj posjeta:
1160
MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Od akademske godine 2014./15. kreće novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade naziva "Erasmus+".

 

ERASMUS POVELJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Svim visokim učilištima će za sudjelovanje u programu "Erasmus+", budućem programu za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji počinje u akad. god. 2014./2015., bit će potrebna nova Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)).

Sveučilište u Zagrebu izvršilo je potupak prijave. Rezultati će biti poznati krajem studenog 2013. godine.

Program Erasmus+ pruža potporu europskom planu modernizacije i internacionalizacije na području visokog obrazovanja. Prijavljujući se za i potpisujući novu Povelju, Sveučilište potvrđuje da je odluka o sudjelovanju u programu Erasmus+ dio vlastite strategije modernizacije i internacionalizacije. Ova strategija naglašava važnost mobilnosti studenata i osoblja i sudjelovanja u međunarodnim projektima suradnje kako bi se unaprijedila kvaliteta programa visokog obrazovanja i studentskog iskustva.

Program Erasmus+ usmjeren je posebice na jačanje kvalitete mobilnosti studenata i osoblja i nadzor institucija koje ih provode. Nova će Povelja biti valjana za cijelo razdoblje od 2014. do 2020. godine te će zamijeniti sadašnju Erasmus sveučilišnu povelju koja završava s akademskom godinom 2013./2014.

 

MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI

Minimalne stavke međuinstitucijskih sporazuma također su revidirane ne bi li bolje odražavale nove ciljeve budućeg Programa koji nastoji ojačati učinak na individualnoj, institucionalnoj i sustavnoj razini.

SASTAVNICE IMAJU OBVEZU KORISTITI OBRAZAC MEĐUINSTITUCIJSKOG SPORAZUMA ZA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Novi model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska, Turska, Makedonija). Model sporazuma koristit će se tijekom svih akademskih godina novog programa (od 2014./2015. do 2020./2021.).  Moguće je da sporazum potpišu više od dvije ustanove tj. da bude multilateralan.

 

TRAJANJE INDIVIDUALNIH MOBILNOSTI

U novom programu najavljene su izmjene u trajanjima individualnih mobilnosti:

  • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
  • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: 2 dana (nisu uključeni dani putovanja) - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

 

OBRASCI, PROCEDURE I UPUTE

Upute za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

Model međuinstitucijskog sporazuma za Sveučilište u Zagrebu

Erasmus+ info sheet

Odluka Senata o proceduri za potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja

Erasmus University Charter Annotated Guidelines

Popis Subject area codes

 

KONTAKT

Tajana Nikolić, Institutional Coordinator
E-mail: erasmus.coordinator@unizg.hr

 

ENGLESKA VERZIJA - za partnerske institucije

http://international.unizg.hr/relations/cooperations/erasmus_plus_inter-institutional_agreements

 

ROK ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA

za akademsku godinu 2014./15. - 1. prosinac 2013. godine

za akademsku godinu 2015./16. - 1. studeni 2014. godine

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,