Broj posjeta:
732
PRIPREMNI POSJETI 2012
Cilj Erasmus pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:
 • sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja
 • dogovaranje Erasmus stručne prakse
 • pokretanja Erasmus intenzivnih programa
 • osnivanja Erasmus mreža
 • planiranja Erasmus multilateralnih projekata
 • planiranja Erasmus pratećih mjera.
Aktivnost se može realizirati u obliku:
 • posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje)
 • odnosno posjete tvrtki ili organizaciji te
 • sudjelovanja u kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.
Partnere možete pronaći putem osobnih kontakata, a popis kontakt seminara koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), http://www.mobilnost.hr/index.php?id=432. Kontakt seminari omogućavaju povezivanje s ustanovama koje su zainteresirane za suradnju. Na radionicama seminara mogu se razviti nove ideje i suradnju, te uspostaviti nove kontakte.
Kome su namijenjeni?
Pripremni posjeti namijenjeni su nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolske ustanove koja je nositelj Erasmus sveučilišne povelje tj. djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan kandidat, a samo u iznimnim slučajevima dva.
Visokoškolsko osoblje se može prijaviti i za Pripremne posjete vezane uz druge potprograme LLP-a (Comenius, Leonardo, Grundtvig) ali ti posjeti moraju biti vezani uz visokoškolsko obrazovanje.
Prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU može podnijeti sastavnica u ime kandidata koji se prijavljuje, a prijavu potpisuje dekan.
Države koje mogu biti odredište za pripremne posjete:
 • Države članice EU,
 • Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Turska (uz uvjet da bar jedna ustanova koja će sudjelovati u budućem partnerstvu/projektu ima status članice EU).
Razdoblje u kojem se može ostvariti pripremni posjet: do 30. travnja 2013.
Trajanje pripremnog posjeta: od 1 do 5 dana (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).
Osobe s invaliditetom
Osobe s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos potpore.
Rokovi za prijavu:10.02.2012., 08.06.2012., 14.09.2012. i 09.11.2012.
Sve o prijavi te više detalja o Pripremnim posjetima možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, http://www.mobilnost.hr/index.php?id=133.
 

 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,