Broj posjeta:
117373
STUDIJSKI PROGRAMI U INOZEMSTVU

Za detaljnije obavijesti i prijave na programe objavljene na ovoj stranici molimo vas da se obratite izravno instituciji koja program organizira.


OBAVIJESTI

Nudi se preko 80 frankofonih studijskih programa na daljinu sveučilišta iz raznih dijelova svijeta. Te programe podupire Agence universitaire de la Francophoni (AUF) - Sveučilišna agencija za frankofoniju, koje je Sveučilište u Zagrebu član.

Renata Hranjec

06.04.2009. u 16:03
Uređeno: 07.04.2009. u 09:07

Odsjek za litvanistiku Sveučilišta u Vilniusu nudi nekoliko programa učenja litvanskog kao drugoga jezika.

Renata Hranjec

 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,