Broj posjeta:
117373
STUDIJSKI PROGRAMI U INOZEMSTVU

Za detaljnije obavijesti i prijave na programe objavljene na ovoj stranici molimo vas da se obratite izravno instituciji koja program organizira.


09.06.2011. u 14:01

Nudi se preko 80 frankofonih studijskih programa na daljinu sveučilišta iz raznih dijelova svijeta. Te programe podupire Agence universitaire de la Francophoni (AUF) - Sveučilišna agencija za frankofoniju, koje je Sveučilište u Zagrebu član.

Razina programa: sveučilišne diplome (DU - Diplôme d’université), dodiplomski studij (licence), diplomski studij (Master 1 i 2)

Područja:

  • Droit, économie et sciences politiques
  • Sciences de la société
  • Sciences exactes et sciences de l’ingénieur
  • Sciences de la vie et de la terre
  • Sciences de l’homme

Programi se odvijaju na daljinu, preko Interneta. Ispiti se polažu na osobno na sveučilištu koje provodi odabrani program. Na kraju programa i položenih ispita dodjeljuje se punovažeća diploma.

Određeni programi su rezervirani za pojedine regije svijeta.

Više detalja možete pronaći ovdje.

Renata Hranjec
 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,