Broj posjeta:
9197
MOBILNOST SVEUČILIŠNIH DJELATNIKA

Mobilnost sveučilišnih nastavnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti.

Ured za međunarodnu suradnju pruža organizacijsku potporu mobilnim sveučilišnim nastavnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima u području visokoškolske nastave.  Mobilnost se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima (popis se nalazi ovdje). Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu. Sveučilište u Zagrebu potiče svoje profesore da u sklopu razmjene održe predavanja na inozemnim sveučilištima te da boravke iskoriste radi dogovora o unaprjeđenju nastave na svim razinama studija. Razmjena se može ostvariti na temelju postojećih kontakata ili Ured za međunarodnu suradnju može pomoći u pronalaženju akademskih partnera na stranim sveučilištima.
 

Uvjeti:
• matična ustanova i ustanova u inozemstvu moraju imati potpisan međusveučilišni bilateralni sporazum;
• partnerske ustanove unaprijed moraju dogovoriti i odobriti radni program nastavnika (obrazac se nalazi ovdje);
• potiče se održavanje predavanja;
• trajanje boravka: najčešće 1-2 tjedna.


Financiranje:
Financijski vidovi razmjene profesora ovise o vrsti programa i bilateralnome sporazumu. Pokriveni su putni troškovi te troškovi dnevnica i smještaja.
 

Kontakt:
Renata Hranjec

tel.: 46-98-102

e-mail: staff@unizg.hr

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,