Broj posjeta:
2906
BILATERALNA RAZMJENA
Međusveučilišna razmjena sveučilišnih djelatnika temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima za provedbu svojih međunarodnih aktivnosti.
 
Postoje dva tipa međusveučilišnih sporazuma i u skladu s tim dva programa razmjene:
 
1. Međusveučilišne bilateralne sporazume Sveučilište u Zagrebu sklapa u svrhu provođenja niza međunarodnih aktivnosti  (izvođenje zajedničkih istraživanja i obrazovnih programa, zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, seminara i studijskih putovanja, suradnju na projektima, razmjenu nastavnika…),  a razmjena sveučilišnih nastavnika samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takvi sporazumi najčešće se sklapaju za čitavo sveučilište.
 
2. Program Erasmus je program EU kojim se želi povećati mobilnost studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja. Međusveučilišni sporazumi koji se radi toga sklapaju definiraju isključivo razmjenu studenata te nastavnog i administrativnog osoblja, a sklapaju se za pojedina područja.
 

 

Usporedba programa bilateralne mobilnosti
Uvjeti Međusveučilišni bilateralni sporazumi Program Erasmus
 Države
  • europske države
  • ne-europske države
  • države članice EU
 Način financiranja  strano sveučilište i/ili Sveučilište u Zagrebu  Agencija za mobilnost i programe EU i Sveučilište u Zagrebu
 Područje za koje se sklapaju ugovori  sva područja studija/čitavo sveučilište  dogovoreno područje
 Trajanje stipendije kraći boravci (do tjedan/mjesec dana)   od 1 dan do 6 tjedana; trenutno se financira do 5 dana mobilnosti
 Prijave i natječaj

početkom svake kalendarske godine ili prema potrebi 

u proljeće svake godine
 Odabir kandidata  Ured za međunarodnu suradnju SuZ-a/Odbor za međunarodnu suradnju SuZ-a  Ured za međunarodnu suradnju SuZ-a/Odbor za međunarodnu suradnju SuZ-a
 Svrha  dogovor o suradnji, unaprijeđenje studijskih programa, održavanje nastave održavanje nastave i stručno usavršavanje

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,