Broj posjeta:
2872
CEEPUSCEEPUS - (Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene)

 

CEEPUS je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe.

Program se temelji na višestranom Ugovoru o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije. Program je započeo 1993., a trenutno je na snazi ugovor CEEPUS II, potpisan 2003. Sadašnje ugovorne stranke su Albanija, Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.


Osnovna obilježja programa

Razmjena profesora odvija se u okviru mreža sveučilišta. Svaka od mreža ima određeni broj ciljanih predmeta. Suradnja se odvija na osnovi korespondencije instituta/fakulteta/zavoda pojedinih sveučilišta koji su aktivni u istom predmetnom području. Nastavnici imaju obvezu održavanja predavanja.

 
Prijave


Prijave se provode on-line. Rokovi za prijave su 15. lipnja za zimski semestar, a 15. studenoga za ljetni semestar.

 
Podrobnije obavijesti

Podrobnije obavijesti o programu CEEPUS mogu se pročitati na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te na stranicama Srednjeeuropskog programa sveučilišne razmjene.

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,