Broj posjeta:
2456688
02.10.2009. u 16:46
Uređeno: 02.10.2009. u 16:47
Natječaj za sudjelovanje studenata u programu ERASMUS u ljetnom semestru ak. god. 2009./2010.

Raspisan je natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS za akademsku godinu 2009./10. i financijsku potporu studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove u ljetnom semestru.

Rok za prijavu: 20. listopada 2009.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

na temelju ugovora Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i Sveučilišta u Zagrebu (HR-09-ERA-MOB-UNIZG-010 i HR/UNIZG/09/BM/001) i sklopljenih bilateralnih sporazuma sa stranim visokoškolskim ustanovama raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za sudjelovanje u Programu ERASMUS u ak.god. 2009./10. i financijsku potporu studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove u ljetnom semestru.

 


OPĆI DIO


Natječaj se odnosi na program mobilnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru akademske godine 2009./2010.
Mjesečni iznos pojedinačne financijske potpore za studenta iznosi ukupno 400 eura (300 eura iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije i 100 eura na teret Sveučilišta u Zagrebu, u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju na dan isplate od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije).
Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili postdiplomskog studija s hrvatskim državljanstvom, statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim boravištem u Republici Hrvatskoj. Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku kada odlaze na studij imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.

Ne mogu se prijaviti studenti čiji je boravak u inozemstvu financiran iz nekih drugih sredstava EU dodijeljenih u istu svrhu. Nacionalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.

U slučaju kada je program razmjene otvoren studentima dvaju ili više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odabir se vrši prvo na razini fakulteta a zatim na razini Sveučilišta. Odabir vrši sveučilišno povjerenstvo koje imenuje sveučilišni ECTS koordinator.
Studenti će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 20 dana nakon njegovog zaključenja.

Osnovni kriteriji za odabir studenta su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje jezika.

Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni formulari i nepotpuna dokumentacija neće biti evaluirani. Prijavi je potrebno priložiti:

• životopis (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku)
• pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)
• prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta/akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.
• dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava (svjedodžba škole stranih jezika. i sl.)

Svi studenti nominirani za razmjenu sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financiranju mobilnosti, Ugovor o učenju (Learning Agreement) sa Sveučilištem u Zagrebu i sveučilištem na koje odlaze, te zaključiti policu osiguranja koja mora uključiti zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje. Postupak i i upute se nalaze u posebnom dijelu ovog natječaja (dolje).

Kandidati trebaju nakon konzultacije o programu/kolegijima koje žele upisati na određenom sveučilištu sa svojim mentorom (ako su na matičnom fakultetu/akademiji određeni mentori) i fakultetskim ECTS koordinatorom:

Ispuniti priloženi Obrazac u elektroničkom obliku i poslati ga Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta na adresu ivana.zganjar@unizg.hr te na e-mail ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti u Posebnom dijelu Natječaja).

• Obrazac i kompletnu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu.

Rok za slanje obrasca i predaju kompletene dokumentacije je zaključno 20. listopada, 2009.

 

 

POSEBAN DIO

U posebnom dijelu ovog Natječaja navedene su:

 

Popis visokoškolskih ustanova s kojima je potpisan bilateralni sporazum o razmjeni, razina i broj mjesta za pojedine programe te duljina trajanja mobilnosti
Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prijavni obrazac
•_news/10109/ERASMUS STUDENTI-upute.doc

 

Ivana ŽganjarDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,