Broj posjeta:
2459214
06.10.2011. u 08:00
Uređeno: 06.10.2011. u 08:10
REZULTATI ERASMUS Natječaja - STUDENTI studijski boravak ak.god. 2011/12
Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente – studijski boravak i kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse je objavljen u veljači 2011. i studenti su se mogli prijaviti do zaključno 7. ožujka 2011. Ukupno je zaprimljeno 609 prijava. Više desetaka prijava su nevažeće (dvostruke prijave), 13 studenata je odbijenih, a u međuvremenu je 9 studenata/ica odustalo od odlaska na studijski boravak. Odobrena je financijska potpora za 401 studenta.
Rezultati se nalaze u prilogu.

 

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS za STUDENTE - studijski boravak i kombinaciju stud.boravka i stručne prakse- za ak.godinu 2011./12.
Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente studijski boravak kombinaciju stud.boravka i stručne prakse objavljen je u veljači 2011. i studenti su se mogli prijaviti do zaključno 7. ožujka 2011. Ukupno je zaprimljeno 609 prijava. Više desetaka prijava su nevažeće (dvostruke prijave), 13 studenata je odbijenih, a u međuvremenu je 9 studenata/ica odustalo od odlaska na studijski boravak.
Agencija za mobilnost i programe EU je 30. svibnja 2011. donijela odluku da se Sveučilištu u Zagrebu za studijski boravak studenata odobrava financijska potpora u ukupnom iznosu od 823.200,00 EUR koja nije dostatna za sve studente koje su fakultetska povjerenstva prihvatila i predložila za razmjenu.
Fakultetska povjerenstva sačinila su rang listu odabranih i rezervnih studenata te listu odbijenih. Liste su dostavili Uredu za međunarodnu suradnju koji je pripremio rezultate natječaja. S obzirom na nedovoljna sredstva, financijska potpora odobrena je studentima na osnovi raspoloživih sredstava, prijedloga (rang lista) fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju sklopljenih Erasmus bilateralnih ugovora sastavnica i raspoloživim mjestima za pojedina područja i pojedine fakultete. Rezultati su u priloženoj tablici, odobrena je financijska potpora za 401 studenta. Oni studenti kojima je odobrena financijska potpora u tablici su označeni plavom bojom. U slučaju odustanka studenta mjesto se automatski dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.
Datumi odlaska i povratka u tablici rezultata su planirani datumi, usklađivanje će se vršiti sa studentima prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijske potpore.
Na osnovi rezultata ovog natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar Ured za međunarodnu suradnju će nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju email nominacije će student primiti na svoju email adresu. Studenti koji su nominirani za zimski semestar trebaju se zatim žurno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom koju to sveučilište traži (ne odnosi se na studente koji su ranije preliminarno nominirani i već se prijavili na strano sveučilište).
U slučaju da strano sveučilište javi da ne mogu primiti nominaciju ili prijavu zbog isteklog roka, student može tražiti promjenu na ljetni semestar – obrazac za promjenu mora dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi na mrežnoj stranici:http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/obrasci). Prije prijave za promjenu student mora provjeriti s ECTS koordinatorom – odobrenje, te u informacijama stranog sveučilišta da li i u ljetnom semestru može upisati željene predmete odnosno sakupiti 25 ECTS bodova.
 
Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, mogu otići na razmjenu kao „zero-grant studenti“. To znači da imaju ista prava kao i Erasmus studenti ali ne dobivaju financijsku potporu. Student/ica koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora, te ispuniti i dostaviti službeni obrazac: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/obrasci Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta da bi na vrijeme bili nominirani i prijavu poslali stranom sveučilištu – rok: za zimski semestar do 10. lipnja 2011.,  ljetni semestar do 01. rujna 2011. U slučaju da je rok za nominaciju i prijavu za zimski semestar istekao (student provjeriti), student može tražiti promjenu na ljetni semestar . Obrazac za „zero-grant“ i obrazac za promjenu mora dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi na mrežnoj stranici:http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/obrasci).
 
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak odobrava ukupno 400 EUR mjesečno iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.
Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, koordinatoru za odlazne studente Maji Grđan.
Studenti slabijeg imovinskog stanja (ako ukupni prihod po članu obitelji ne iznosi više od 2.000 kn po osobi mjesečno) kojima je odobrena financijska potpora za razmjenu moći će se posebno prijaviti za dodjelu dodatne financijske potpore za razmjenu iz sredstava Sveučilišta. Detalji i uvjeti za prijavu biti će objavljeni na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju (sredinom lipnja 2011).
Prijave za EILC tečaj jezika prije mobilnosti – moguće samo za studente koji idu na razmjenu u ljetnom semestru: tečajevi se održavaju za manje poznate jezike (ne odobravaju se za: engleski, francuski, njemački i standardni španjolski jezik). Obrazac i detaljne upute u prilogu natječaja.
U slučaju da student odustane od razmjene obavezno dostaviti izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju (obrazac: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/obrasci).
Rok: do 10. lipnja 2011. za zimski semestar, odnosno do 01. rujna 2011. za ljetni semestar.
Molimo da svi studenti vrlo pažljivo prouče priložene „Upute za odabrane studente“.
Za studente koji su odabrani za zimski semestar Ured za međunarodnu suradnju organizira i poziva studente na „INFO dan“ 17.06.2011., petak u 13:30 sati, Aula Rektorata Sveučilišta, Trg marsala Tita 14.
Za dodatna pitanja studenti se mogu obratiti ECTS koordinatoru na svom fakultetu/akademiji, e-mailom Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu erasmus-student-sms@unizg.hr (Maja Grđan – koordinator za odlazne studente) ili osobno u uredovno vrijeme u Zvonimorovoj 8.

Prilozi natječaju:
 
 
 
 
 
 
 

 

Ida OgulinacDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,