Broj posjeta:
2459214
10.11.2011. u 09:15
Uređeno: 25.01.2012. u 09:24
ERASMUS Natječaj - STUDENTI stručna praksa za ak. g. 2011./12. -produžetak natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o prihvaćanju prijave za dodjelu financijske potpore na natječaj za 2011. godinu za Erasmus individualnu mobilnost u okviru Programa za cjeloživotno učenje (2011-1-HR1-ERA02-00835) produžuje NATJEČAJ za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak.god. 2011./12. za studente stručna praksa

Rok za prijavu: do popunjenja odobrene kvote 

 
 
Klasa: 605-01/11-22/21
Urbroj: 380-151/000-11-1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o prihvaćanju prijave za dodjelu financijske potpore na natječaj za 2011. godinu za Erasmus individualnu mobilnost u okviru Programa za cjeloživotno učenje (2011-1-HR1-ERA02-00835) produžuje
NATJEČAJ
Za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak.god. 2011./12. za studente stručna praksa
 
OPĆI DIO
Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2011./2012.
 
Mobilnost može trajati od 3 do 12 mjeseci.
 
Važeće razdoblje u kojem se može realizirati aktivnost mobilnosti unutar programa Erasmus u akademskoj godini 2011./12. jest 01.06.2011.-30.09.2012.
 
Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, isključivo u državama članicama EU. Stručnu praksu nije moguće obaviti u zemljama koje nisu članice EU.
 
Odredište mobilnosti za korisnike financijskih potpora iz Republike Hrvatske mogu biti isključivo države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija.
 
Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.
 
Studentsku praksu nije moguće obavljati u:
-      - europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
- ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
- diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima)

Napomena:
Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd. pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student koji će obaviti stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj. Matično visoko učilište studenta dužno je provjeriti zadovoljava li stručna praksa u takvoj ustanovi spomenuti kriterij.)
 
 
-     Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.
 
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnoj ustanovi.
Iznos financijske potpore studentima za ak. god. 2011./2012. iznosi
440 eura mjesečno do najviše 5 mjeseci Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.
 
Svi studenti koji budu prihvaćeni i nominirani za razmjenu sklopit će sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o financiranju mobilnosti, Ugovor o provedbi stručne prakse (Training Agreement) sa Sveučilištem u Zagrebu i institucijom na koju odlaze te zaključiti policu osiguranja (koja mora uključiti zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje). Postupak i upute u posebnom su dijelu ovog natječaja (dolje).
 
Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.
Osnovni kriteriji za odabir studenta jesu plan aktivnosti, pismo motivacije studenta i očekivani rezultati.
 
Prijava
Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati. Prijavi je potrebno priložiti:
  • On – line prijavni obrazac https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
  • životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)
  • pismo motivacije na engleskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi)
  • Acceptance Confirmation
  • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem će obavljati praksu (1. Ako je student položio jezik na fakultetu – min. 2. godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika, 2. Potvrdu škole stranih jezika ili 3. Potvrdu Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu)
  • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Kandidati trebaju:
1. Ispuniti  i poslati on-line prijavu do zaključno 15.rujna 2011
https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
2.  isprintati ispunjenu on-line prijavu i kompletnu izvornu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti u Posebnom dijelu natječaja).
 
 
 
 
Rezultati Natječaja i odluka o financijskoj potpori objavljivat će se mjesečno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu do popunjenja kvote.
 
POSEBAN DIO
U posebnom je dijelu ovog natječaja navedeno:
 

       - Training agreement and Quality Commitment 

       - Upute studentima izabranima za ERASMUS stručnu praksu

         - Potvrda o obavljenoj praksi

 


 

 

 

 

Maja AdzijaDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,