Broj posjeta:
2458373
12.04.2012. u 19:19

Ured za međunarodnu suradnju raspisuje Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći za boravak sveučilišnog djelatnika na inozemnim sveučilištima u svrhu specijalističkog obrazovanje u akademskoj godini 2012./2013.
Na Natječaj se mogu prijaviti ISKLJUČIVO djelatnici koji na stranim sveučilištima u svrhu dodatnog specijalističkog obrazovanja za potrebe matičnog fakulteta upisuju cjelokupni program.
 

Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac za dobivanje dodatne financijske pomoćite priložiti sljedeće dokumente.

Prilozi:
• zahtjev i obrazloženje dekana fakulteta o potrebi odlaska na izobrazbu
• CV
• Popis publikacija
• Tražena mjesečna sredstva i trajanje programa
 

Za svakog člana obitelji koji živi u zajedničkom kućanstvu i/ili osobi koja sudjeluje u vašem uzdržavanju potrebno je priložiti:
• potvrda poslodavca o prihodima po osnovi rada za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava
• potvrda o mirovini - odresci o isplatnici mirovine umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine;
• potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe (žene do 60 godina, muškarci do 65 godina) koje se nalaze u evidenciji Zavoda tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava
• potvrda Porezne uprave o prihodima članovima obitelji po drugim osnovama.
 

Rok za prijavu je 25. svibnja 2012. (datum primitka prijave)
Prijave se podnose u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, HR-10000 Zagreb.


Na omotnici prijave naznačiti za „Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći – Ured za međunarodnu suradnju“.
 

Željka PitnerDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,