Broj posjeta:
2459214
22.03.2013. u 11:32
Uređeno: 16.05.2013. u 15:40
Rezultati Natječaja - Erasmus studijski boravak (SMS) - ak. god. 2013./14.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje prve rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu u svrhu studijskog boravka.

Ukupno je zaprimljeno 837 valjanih prijava. 698 studenta je odabrano, 89 studenata je na rezervnoj listi, 45 studenata je odbijenih, a 5 studenata je odustalo prije službene objave rezultata natječaja.

NOVO! - Objavljeni su prijavni obrasci za EILC tečajeve jezika. - 2.5.2013.

Fakultetska povjerenstva izradila su rang listu studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici i broju odobrenih prijava.

Prvi rezultati nalaze se u priloženim tablicama, a financijska potpora odobrena je za 2780 mjeseci boravka. Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.


Na temelju prvih rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom i u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.


Studenti koji u prvim rezultatima natječaja nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:

 1. pričekati druge rezultate natječaja i moguć pomak rang liste – bit će objavljeni nakon odluke Agencije za mobilnost i programe EU (planirano početkom lipnja 2013.) ili
 2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava (ne plaćaju troškove školarine na stranom sveučilištu) i obveze kao i Erasmus studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora te ispuniti i dostaviti službeni obrazac (na matični fakultet/akademiju i Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta) da bi na vrijeme bili nominirani i mogli poslati svoju prijavu na strano sveučilište. Rok: za zimski semestar do 10. svibnja 2013., za ljetni semestar do 5. rujna 2013. godine.

U prvim rezultatima Natječaja studentima je dodjeljeno 2780 financiranih mjeseci.

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti - nema mogućnosti razmjena
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Centar za poslijediplomske studije - nema prijavljenih studenata
 6.     Ekonomski fakultet
 7.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 8.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9.     Filozofski fakultet
 10.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11.     Fakultet organizacije i informatike
 12.     Fakultet prometnih znanosti
 13.     Fakultet političkih znanosti
 14.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15.     Geodetski fakultet
 16.     Geotehnički fakultet - nema prijavljenih studenata
 17.     Građevinski fakultet
 18.     Grafički fakultet
 19.     Hrvatski studiji
 20.     Katolički bogoslovni fakultet - nema prijavljenih studenata
 21.     Kineziološki fakultet
 22.     Medicinski fakultet
 23.     Muzička akademija
 24.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 27.     Pravni fakultet (ispravak 5.4.2013.)
 28.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29.     Stomatološki fakultet - nema mogućnosti razmjena
 30.     Metalurški fakultet - nema prijavljenih studenata
 31.     Šumarski fakultet
 32.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 33.     Učiteljski fakultet
 34.     Veterinarski fakultet

 

Drugi rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta, odnosno mjeseci za studijski boravak.


Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2013./14.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

 

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu svim studentima kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak odobrava jednak iznos stipendije, 400 eura mjesečno, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.

 

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan, odnosno Ivani Veldić.

Samo za određene strane zemlje studenti slabijega imovinskoga stanja koji su odabrani i odobrena im je financijska potpora za razmjenu moći će se prijaviti na poseban natječaj za dodjelu dodatne financijske potpore iz sredstava Sveučilišta. Detalji i uvjeti prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju krajem travnja 2013., a Natječaj će biti otvoren dva tjedna.

 

ERASMUS INTENZIVNI JEZIČNI TEČAJ - EILC

Prijave za EILC – Erasmus intenzivni jezični tečaj: isključivo odabrani i nominirani studenti mogu se prijaviti i za intenzivni tečaj stranoga jezika. Tečajevi se održavaju za manje poznate jezike (ne odobravaju se za engleski, francuski, njemački i standardni španjolski jezik) i dolaze u obzir samo početni i srednji tečaj jezika.

Rok za EILC prijavu studenata Sveučilišta u Zagrebu je zaključno s:

 • 20. svibnja 2013. za studente zimskog semestra
 • 15. listopada 2013. za studente ljetnog semestra

Obrazac za prijavu i detaljne upute o rokovima i prijavama nalaze se pod PRIVICI.

 

ODUSTANAK OD RAZMJENE

Studenti mogu odustati od razmjene. Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 10. svibnja 2013. za zimski semestar, odnosno do 5. rujna 2013. za ljetni semestar. Mole se studenti da ukoliko imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu da ode na razmjenu.
U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u zadanom roku.

 

PRIVICI

Upute studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2013./14.

Pravila i postupak – povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije

Obrasci

Ugovor o učenju (Learning Agreement) 2013./14. - objavljeno 16.5.2013.

Potvrda o odlasku i dolasku na strano sveučilište ak.god. 2013./14.- bit će objavljeno uskoro

Intenzivni tečajevi jezika (EILC) - Pravila i upute za prijavu 2013. - objavljeno 2.5.2013.

Prijavni obrazac za intenzivni tečaj jezika (EILC) - objavljeno 2.5.2013.

 

 

Tajana NikolićDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,