Broj posjeta:
2458373
05.06.2013. u 15:25
Uređeno: 07.06.2013. u 14:20
REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS za STUDENTE – stručna praksa - za ak.godinu 2012./13. – konačni rezultati

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente – stručna praksa objavljen je u lipnju 2012.  Produžetak natječaja objavljen je 15.04.2013. Studenti su se mogli prijaviti do popunjenja odobrene kvote mjesta, odnosno najkasnije do 15. svibnja 2013.
 

ODABIR KANDIDATA

ECTS koordinatori dostavili su izvornu natječajnu dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju i odobrili odlazak studenata na stručnu praksu.

Financijska potpora za stručnu praksu odobrena je za 167 studenata, od čega je ukupno 10 odustalo, a 2 studenta su odbijena.

 

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 400, 450 ili 500 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU za boravak do 6 mjeseci. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

 

PRODUŽETAK STRUČNE PRAKSE

Studenti koji iznimno žele produžiti svoj boravak na stručnoj praksi mogu to ostvariti jedino uz odobrenje fakulteta, poslodavca i Sveučilišta, te dostavu sve potrebne dokumentacije. Produžeci su mogući samo bez financijske potpore, u tzv. zero-grant statusu. Na zero-grant studente primjenjuju se sva pravila kao i za Erasmus studente koji primaju potporu. Napomena: Erasmus stručna praksa mora završiti najkasnije s 30. rujna 2013. godine.

 

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju da student odustane obavezno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac možete pronaći ovdje).

 

PRIVICI
Rezultati Erasmus natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) ak.god. 2012./13.
Upute za studente na stručnoj praksi

Tijekom stručne prakse:

  1. Studenti su dužni Uredu za međunarodnu suradnju (placement@unizg.hr) i svome mentoru na Fakultetu/Akademiji dostavljati mjesečna izvješća o provedbi prakse.

Po završetku stručne prakse:

  1. Studentov mentor na stranoj instituciji je dužan ispuniti i potpisati, te staviti pečat ustanove na Potvrdu o obavljenoj praksi (Work Experience Confirmation);
  2. Studenti su također obavezni ispuniti i Završno izvješće. Ispunjeno Završno izvješće potrebno je u elektronskom obliku (word.doc format) poslati na e-mail adresu placement@unizg.hr, a ispisani primjerak vlastoručno potpisati i dostaviti sa ostalom potrebnom dokumentacijom.

Mole se svi studenti da detaljno pročitaju Upute, a u slučaju bilo kakvih daljnih pitanja i/ili nejasnoća mogu poslati upit na e-mail adresu placement@unizg.hr ili doći osobno u vrijeme primanja studenata u Zvonimirovu 8 (soba 6/7; osoba za kontakt: Ružica Bruvo).

Klasa: 605-01/12-22/28
Urbroj: 380-153/131-13-333
Zagreb, 6. lipanj 2013.

 

OBRASCI ZA AK. GOD. 2012./13.

  1. Training agreement and quality commitment 2012./13.
  2. Work Experience Confirmation 2012./13.
  3. Obrazac - Mjesečna izvješća 2012./13.
  4. Završno izvješće 2012./13.
  5. Obrazac - odustanak 2012./13.
  6. Obrazac - prihvat zero-grant 2012./13.

 

Tajana NikolićDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,